Vraog Nie Worrum

Ad de Laat – Vraog Nie Worrum

Chords:
Intro                    Em 022000
Em Am Em B7 Em              Am X02210
B7 X21202
C X32010
Verse 1                   G 320003
Em    Am           Em
Ik zing over Brabant, mar vraogde worrum
B7           Em
Dan zoo 'k oe dè nie kunnen zeggen
Em       Am         Em
Want waor 't 'm nou krek dè Brabants in zit
B7            Em
Dè zoo 'k oe nie out kunnen leggen
C           G
't Zit nie in de grond, in 't zaand of de klèèi
B7          Em
't Li nie aon de zon of de regen
B7          C
't Is nie de Sint-Jan of Maria in mèèi
Am          B7
En toch komde 't overal tegen
Em      Am          Em
Dees land hee iets èiges en ut lèkt zo gewoon
B7          Em
Dè wij dè nou net he'n gekregen


Interlude
Am Em B7 Em C G B7 Em


Verse 2
Ik zing vur de mense die dees nog verstôn
Vur de mense die Brabant nog kennen
Vur heur en vur hum, mar vroag nie worrum
Want dè wit er toch ginnen enne
We drinken er koffie en we lussen er zult
We he'n er nog paoters en nonnen
We buurten er gèèr en we zèn d'r content
En daor is 't toch krek um begonnen
Dees mense zèn Brabants en ut is zo gewoon
Mar 't zoo zund zèn ès ze nie mir bestonnen


Interlude
Am Em B7 Em C G B7 Em


End
Am Em B7            Em
Zund zèn ès ze nie mir bestonnen

source: tabsrus.nl

Chords

Em
Am
B7
C
G

Language: dutch


remove advertisements


remove advertisements